Oštećenje sluha

Četvrti deo teksta „Značaj rane intervencije kod dece na uzrastu od rođenja do 24 meseca“

Autori: Zorana Radivojević, Biljana Milošević


Izostanak verbalne komunikacije sužava procese mišljenja svodeći ih na nivo konkretizacije.

Govor i sluh su neraskidivo povezani. Razvoj akustičkih i govornih centara vezuje se za prve godine detetovog života.

Stoga je rana detekcija oštećenja sluha i poremećaja govora od izuzetnog značaja.

Zašto nastaje oštećenje sluha?

Uzroci nastanka oštećenja sluha su brojni i mogu nastati kao posledica urođenih anomalija, oboljenja, povreda i poremećaja u prenatalnom, perinatalnom i postanatalnom periodu.

Kako se dele deca sa oštećenjem sluha?

Kostić, (Kostić, 1980) uvodi klasifikaciju prema kvalitetu, kvantitetu i vremenu nastanka oštećenja sluha.

Razlikuje pet grupa slušno ošteđene dece :

-Nulta grupa, kod koje je oštećenje sluha nastalo u prenatalnom periodu i do 2,5 m po rođenju

-Prva grupa, kod koje je oštećenje sluha nastalo između 2,5 i 9 meseci života. Ovo je faza gukanja i brbljanja, te se deca iz ove grupe dalje mogu podeliti na

1) decu kod koje je oštećenje sluha nastalo u fazi gukanja i na

2) decu kod koje je oštećenje sluha nastalo u fazi brbljanja.

Kostić ističe da ako bi se sa decom kod koje je oštećenje sluha nastalo u fazi gukanja odmah počelo sa habilitacijom, njihov prelingvalni razvoj bi se nastavio.

-Druga grupa kod koji je oštećenje sluha nastalo u periodu od 9-24meseca, i ova deca su prošla prelingvalni period gukanja i brbljanja kao i sva ostala deca.

-Treća grupa, gde ošteđenje sluha nastaje od 24.meseca do 4.godine, u periodu najintenzivnijeg razvoja govora i jezika,

-Četvrta grupa kod koje oštećenje sluha nastalo između pete i kraja sedme godinr

-Peta grupa kod dece kod koje je oštećenje sluha nastalo posle sedme godine života.

Kostićeva podela ukazuje na značaj trenutka u kome nastupa ošteđenje sluha kao polazište habilitacionog procesa i kao zavisnu varijablu za nivo postignuća govorno jezičke razvijenosti.

Najpovoljniji uzrast je uzrast od 6 meseci (Đoković, Subota, Čabarkapa, 2005).

Oštećenje sluha kao primarni poremećaj sa sobom nosi sekundarne posledice, a to su promene u razvoju govora i jezika.

S obzirom da reč nije samo sredstvo komunikacije već učestvuje i u razvoju mišljenja (Vigotski, 1983), ošteđenje sluha dovodi do promena u procesu razvoja ličnosti, i to razvoja svih njenih aspekata – kognicije, socijalizacije, emocija (Pantelić, Đoković, Barlov, 2004).

Ove posledice se mogu prevazići uključivanjem u proces rane habilitacije i rehabilitacije.

Postoje i diskretniji problemi u auditivnoj percepciji, kao što je auditivna adiskriminacija fonema koju susrećemo kod razvojnih dislalija i disfazija (Pantelić, Đoković, Sovilj, 2008), pa je neophodan veći intenzitet govornog signala (Plećević, Đoković, (2007), kod razvojne disfazije i do 48.50 decibela za pravilnu reprodukciju.

Slede teškoće u brzini obrade auditivnog signala, neuslužnost auditivne memorije, u smislu smanjenog obima kao i nemogućnost praćenja vremenskog sleda signala. (Pantelić, Đoković, Sovilj, 2008).

Natavak čitajte u sledećem tekstu autora: Zorane Radivojević i Biljane Milošević „Razvoj motorike kod dece“

2 KOMENTARA

  1. Postovanje.Imam jedno pitanjce koje me jako jako brine.Naime,radi se o mojoj majci koja ima,po recima doktora metastazu na pluca,ona je od prekjuce u bolnicu,pa se pitam da li moze to da se izleci ako se otkrije na vreme,a doktor pominje i neki gama noz.Hvala unapred dobri ljudi.

  2. Poštovani,
    Sve zavisi od tipa tumora, kolika je metataza….Samom prisustvo metastaza je loš znak , to Vam moramo iskreno reći

POSTAVI KOMENTAR

Molimo Vas unesite svoj komentar!
Molimo Vas unesite svoje ime