USLOVI KORIŠĆENJA

Saveti lekara je sajt koji pruža informacije kao i okvirne savete i listu najbližih ordinacija u Vašem okruženju

Saveti lekara

Savetilekara.rs je onlajn sajt koji pruža informacije kao i okvirne savete. Ali ne pružamo usluge u vidu pregleda, postavljanja dijagnoze, određivanja tretmana, prepisivanja lekova, procene  ili nege od strane medicinskog osoblja. Savetilekara mogu da reše Vaše medicinske nedoumice lično, putem teksta, telefona ili videa ( kada god je to moguće, naravno  uz Vašu saglasnost i/ili želju ) gde god da se nalazite.

KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA ZNAČI DA STE SAGLASNI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, TE DA IMATE NAPUNJENIH 18 GODINA ILI AKO GA KORISTITE U IME NEKE LIČNOSTI ILI ENTITETA, A NE LIČNO VAS, IZJAVLJUJETE DA STE OVLAŠĆENI OD STRANE TE LIČNOSTI ILI ENTITETA DA U NJEGOVO ILI IME ENTITETA PRIHVATATE USLOVE KORISCENJA.

Kada god koristimo izraze Vaš doktor ili Vaš lični lekar ili slično, uključujući u ovim uslovima korišćenja, mi mislimo na Vašeg izabranog lekara sa kojim imate stvarni, međusobno razumevajući odnos doktor – pacijent (ili istu vrstu formalnog odnosa u stvarnom svetu koju imate sa Vašim pružaocem zdravstvene zaštite ). U slučaju da smo mi Vaši izabrani lekari, naši saveti koje možete dobiti, ne mogu da zamene posetu, pregled i druge procedure koje pružamo u zdravstvenoj ustanovi.

1. Vi predstavljate i garantajute da imate najmanje 18 godina i da ste zakonski i mentalno sposobni da sklopite ugovor koji se odnosi na uslove korišćenja što znači da ste pri čistoj svesti i nepomućenog rasuđivanja , da niste pod uticajem pretnje, prinude i zablude, da niste mentalno oboleli i/ili hendikepirani, da niste pod uticajem supstanci koje utiču na rasuđivanje kao što su alkohol, narkotici, medikamenti ili bilo kog dugog činioca koji može uticati na Vaše odlučivanje i rasuđivanje.

2. Mišljenja, izjave, odgovori (pod zajedničkim imenom saveti – konsultacije) predstavljaju isključivo individualna i nezavisna mišljenja lekara i ne predstavljaju zdravstvenu ustanovu, udruženje, druge organizacije ili institucije u kojoj lekar sa kojim ste u kontaktu pruža usluge. Savetilekara ne preporučuje ili odobrava bilo koji specifični test, proizvod, procedure, mišljenje ili drugu informaciju koja može biti pomenuta na savetilekara.rs ili putem licence savetilekara.rs . Uključivanje medicinskog osoblja ne predstavlja njihovo preporučivanje, promociju, niti je takva informacija zamišljena kao alatka za preporučivanje kvalifikacija ili sposobnosti bilo kog profesionalca koji se tu nalazi.

3. Internet sajt savetilekara.rs ne može i nije planiran kao zamena za mišljenje Vašeg odabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite, u smislu fizičkog pregleda, tumačenja analiza, postavljanja dijagnoze i davanja terapije. Sve informacije koje dobijete na ovom sajtu ne mogu da zamene pregled postavljanje dijagnoze i davanje terapije od strane Vašeg odabranog lekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca zdravstvene zaštite. Informacije koje dobijete na ovom sajtu bi trebale da budu upotrebljenje posle kontakta sa Vašim odabranim lekarom. Informacije koje dobijate na sajtu savetilekra.rs su pružene od strane medicinskih profesionalaca, ali njihovim pružanjem se ne stvara odnos lekar-pacijent, već su one Vama pružene kako biste stekli uvid u Vaše zdravstveno stanje, medicinsku dijagnozu ili terapiju i ne podrazumeva direktno postavljanje medicinske dijagnoze, određivanje ili prepisivanje terapije. SVE INFORMACIJE KOJE DOBIJETE NA SAJTU SAVETILEKARA.RS NE PRUŽAJU POSTAVLJANJE MEDICINSKE DIJAGNOZE, ODREĐIVANJE TERAPIJE ILI PROPISIVANJE BILO KAKVE TERAPIJE.

4. savetilekara.rs je osmišljen radi pružanja potpore u donošenju medicinskih odluka koje Vi sami donosite uz konsultaciju sa Vašim izabranim lekarom ili drugim pružaocem zdravstvene zaštite. Ove odluke su samo Vaše, mi ne možemo da donosimo bilo kakve odluke umesto Vas. Ono što možemo da uradimo je da Vam pružimo što više informacija vezano za započetu temu. Ovaj sajt ne predstavlja mesto za pružanje zdravstvene zaštite u bilo kakvom obimu, već mesto informativnog i edukativnog karaktera. Molimo Vas da informacije na ovom sajtu koristite odgovorno.

5. Čak i ako mi predstavljamo Vaše odabrane lekare, lični medicinski saveti, terapija ili postavljanje dijagnoze nisu dozvoljeni na ovom sajtu, i korišćenjem ovog sajta Vi prihvatate da informacije koje dobijete na ovom sajtu ne podrazumevate kao lični zdravstveni savet, postavljanje dijagnoze ili davanje terapije. Kada god Vam treba lični medicinski savet, postavljanje dijagnoze ili davanje terapije molimo Vas da se javite kod svog izabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite lično. Konsultacije na ovom sajtu ne predstavljaju fizički prelged, dijagnozu, prepis terapije ili slično.

6. KORIŠĆENJE OVOG SERVISA NIJE ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKUTNO NASTALIM STANJIMA. Ovaj servis nije podoban u slučaju neophodnosti fizičkog prelgeda.

7. Korisnik preuzima punu odgovornost za tačnost podataka koji su prezentovani. savetilekara.rs neće proveravati tačnost podataka koji su prezentovani radi poštovanja sadržaja, tačnosti i mogućnosti korišćenja podataka. Zadržavamo pravo da Vas kontaktiramo u slučaju neophodnosti dopune informacija.

8. Korišćenje sajta savetilekara.rs zahteva određenu minimalnu dozu poznavanja rada sa računarom, internetom, zaštitom podataka.

9. Korisnik je lično odgovoran za sigurnost podataka koje šalje, i za sve aktivnosti na sajtu savetilkeara.rs. Podaci koje nam šaljete mogu biti čuvani na drugim mestima Van nadležnosti države u kojoj se nalazite. Pružajući nam informacije Vi ste saglasni sa mogućnošću slanja Vaših podataka na čuvanje van države u kojoj se nalazite. Ako se ne slažete sa ovim ne možete da koristite naš sadžaj ili usluge. Vaš potvrdni akt korišćenja ovog sajta se smatra elektronskim potpisom na ovim uslovima korišćenja i Vašu saglasnost da uđete u dogovor sa nama elektronski.

10. Savetilekra.rs (vlasnici i zaposleni na sajtu) i drugi profesionalci koji mogu da pružaju usluge preko ovog Sajta ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo koje medicinske, legalne ili finansijske događaje povezane za korišćenje servisa savetilekara.rs. Mi ne garantujemo da su web-konsultacije, konsultacije preko telefona ili bilo koje durge konsultacije preko našeg servisa odgovarajući vid dobijanja informacija vezanih za Vaše stanje. U slučaju da dođe do promena u Vašem stanju Vi se slažete da ćete odmah stupiti u kontakt sa vašim odabranim lekarom, službom hitne pomoći i/ili drugim pružaocem zdravstvene zaštite. Ovaj servis koristite isključivo na svoju odgovornost i mi ne garantujemo da ćemo ispuniti sva Vaša očekivanja i ne možemo da garantujemo za funkcionisanje samog internet sistema, kompjuterske opreme ili bilo koje opreme koja se koristi u kontaktu sa Vama. Ne možemo da garantujemo da neće doći do gubitka podataka koja mogu da nastanu zbog kvara na opermi i/ili problema u internet ili mobilnoj konekciji, kao ni zbog gubitka podataka u slučaju softverskog problema ili problema nastalog zbog napada hakera.

11. savetilekara.rs je za individualnu upotrebu i nije za komercijalnu upotrebu, upotrebu organizacija ili kompanija. Sadržaj na ovom sajtu ne može biti korišćen u ilegalne svrhe, Vi ne možete da pristupite našim podacima, sistemu, hradveru na bilo koji način koji može da ošteti prekine ili uspori ovaj servis.

12. Informacije koje nam prosledite biće čuvane na posebnim lokacijama radi sto boljeg čuvanja Vaše privatnosti . Vi se slažete da ćete nam pružiti što tačnije informacije a radi što boljeg korišćenja ovog servisa. Mi zadržavamo pravo da održavamo, brišemo ili uništavamo sve vidove informacije koje ste nam poslali u skladu sa našim pravilnikom za uništavanje podataka. Možemo Vas kontaktirati putem imejla radi revidiranja informacija koje ste nam pružili. Molimo Vas da nam pošaljete ispravnu mejl adresu.

13. Na sajtu savetilekara.rs mogu da budu prisutni samo lekari sa licencom. Lekari kojima je istekla licenca i/ili je suspendovana nemaju pravo korišćenja ovog sajta.

Kao i sa svim procedurama, postoje određeni rizici prilikom korišćenja sajta savetilekara.rs. Koristeći savetilekara.rs servis Vi se slažete da ćete se ponašati u skladu sa uslovima korišćenja, pravilnikom privatnosti, zakonima države u kojoj se nalazite kao i rizicima koje ćemo opisati u sledećem delu teksta. Rizici mogu da budu ali ne moraju da budu ograničeni na sledeće:

savetilekara.rs ne pruža mogućnost fizičkog prelgeda pacijenta tako da mi nećemo moći da imamo taj vid izvora informacija koji predstavlja osnovni i glavni vid prikupljanja informacija u medicini, stim u vezi informacije koje pružamo se razlikuju od informacija koje možete da dobijete od Vašeg izabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite koji ima mogućnost da Vas lično i fizički pregleda i porazgovara sa Vama oči u oči. Tako da mi možda nećemo imati u vidu neku informaciju koja bi u tipičnoj situaciji fizičkog pregleda doprinela pružanju odgovarajuće informacije. Stoga mi insistiramo da se javite Vašem izabranom lekaru na i najmanju sumnju u promenu Vašeg zdravstvenog stanja, kao i da  sve informacije koje dobijete na ovom sajtu priložite Vašem izabranom lekaru kako bi ih on/ona ako smatra da treba, u sklopu pregleda koji obavi, upotrebio radi Vaše dobrobiti. Takođe mi možda nećemo imati ispred sebe sve ili neki deo medicinske dokumentacije koji može biti kritičan u slučaju razgovora sa Vama. Ako odlučite da koristite ovaj servis, Vi ste saglasni sa ograničenjima koja on pruža i saglasni ste da preuzmete rizik ovih ograničenja.

Koristeći ovaj sajt vi ste saglasni i slažete se sa sledećim:

 • Informacije koje dobijete su ograničene i proizvoljne
 • Informacije koje dobijete nisu zamena za posetu i pregled kod Vašeg izabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene zaštite kao i za dijagnostičke procedure i protokole lečenja koji mogu biti preduzeti
 • Mi zavisimo od informacija koje nam pružite, u slučaju pružanja lažnih informacija kontakt neće biti nastavljen
 • U nekim slučajevima nećemo imati dovljno informacija i kontaktiraćemo Vas radi dobijanja dopune informacija
 • U retkim situacijama procenićemo da ne možemo da Vam pružimo povratnu informaciju bez fizičkog prelgeda
 • U veoma retkim slučajevima može doći do probijanja sigurnosnih protokola i privatnosti medicinskih informacija
 • Takođe može doći do odlaganja povratnog odgovora u slučaju tehničkih nemogućnosti
 • Usled tehničke neispravnosti, kvarova na internet mreži ili mobilnoj mreži podataka, može doći do gubitka nama prosleđenih informacija.

14. Sve informacije koje se nalaze na sajtu (softverske informacije, elektronske i štampane medije) predstavljaju vlasništvo sajta savetilekara.rs ili drugih ovlašćenih lica. Oni su zaštićeni zakonom o vlasništvu i mogu biti korišćeni samo u skladu sa zakonom. Vi se slažete da korišćenjem ovog servisa nećete da preuzimate, kopirate, menjate, pozajmljujete, prodajete, prebacujete, saljete, prezentujete ili na drugi način koristite ove informacije u javne svrhe.

15. Informacije koje se nalaze na sajtu savetilekara.rs se ne mogu koristiti u ime druge osobe ili osoba, organizacija ili drugih entiteta. Sve informacije koje nam posaljete,  i/ili kontakt koji uspostavite sa sajtom savetilekara.rs moraju da potvrđuju indentitet pošiljaoca i ne smeju se koristiti u druge svrhe osim u svrhu pošiljaoca. U slučaju da posumnjamo u validnost podataka i/ili mogućnost spamovanja, slanja virusa, hakerskog napada i/ili bilo kakve druge mogućnosti zloupotrebe i/ili želje za namernom zloupotrebom sajta savetilekara.rs zadržavamo pravo da prekinemo komunikaciju sa korisnikom i istog prijavimo nadležnim organima i/ili službama u zemlji porekla. U slučaju nepoštovanja ovih uslova korišćenja zadržavamo pravo da prekinemo komunikaciju.

16. Korišćenje ovog web portala je besplatno, u slučaju da Vas je neko kontaktirao i zatražio bilo kakav vid plaćanja a vezano za korišćenje ovog web portala molimo Vas da istog odmah prijavite nadležnim organima.

17.  U slučaju neophodnosti prikupljanja više informacija, koje su zatražene sa naše strane, sledeća konsultacija na započetu temu je besplatna.

18. Zadržavamo pravo da u izvesnim slučajevima prekinemo saradnju sa Vama i to:

 • U slučaju da nam niste pružili tačne informacije, uključujući informacije za kontakt sa Vama (mejl adresu i/ili broj telefona)
 • U drugim slučajevima koji su van kontrole savetilekara.rs (kao što su, ali ne ograničeno na, vatru, poplave ili druga dejstva više sile) i koji mogu da onemoguće kontakt sa Vama
 • U slučaju da ne odgovorite na naš zahtev za više informacija u najkraćem mogućem roku i/ili u roku dogovorenom sa nama, na šta ćete biti obavešteni u vidu mejla i/ili u direktnom kontaktu sa nama
 • U slučaju povrede uslova korišćenja za koji ste saglasnost dali pristupom na ovaj sajt i/ili korišćenjem ovog sajta

19. Vi se slažete da korišćenje ovog sajta vršite na svoju ličnu odgovornost i da preuzimate na sebe sve rizike koji mogu da proisteknu iz korišćenja sajta savetilekara.rs. Sve informacije koje nađete na ovom sajtu su prezentovane onako kako jesu bez ikakvih garancija eksplicitnih i/ili implicitnih. Savetilekara.rs se odriču bilo kakvih garancija bilo implicitnih i/ili eksplicitnih, zakonskih ili drugih, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije o trgovačkoj svojini, prikladnosti, vlasništvu, neprekidnosti i/ili postojanju i oslobađanju od kompjuterskih virusa. Takođe, na sajtu savetilekara.rs se ne mogu naći bilo kakvi pravni saveti niti mi pravne savete i informacije vezane za te slučajeve pružamo. Ne možemo da garantujemo za preciznost, tačnost, upotrebljivost, vremensku povezanost, kao i zadovoljavanje zakonskih regulative države u kojoj se nalazite.

20. Saveti lekara.rs će preuzeti sve neophodne uslove kako bi se omogućilo funkcionisanje hardvera i softvera. Korisnici se slažu da su mogući trenutni prekidi u komunikaciji i savetilekara.rs neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju takvog ishoda kontakta sa Vama u smislu plaćanja, oštećenja opreme ili drugog gubitka vezanog za korišćenje ovog servisa. Mi ne garantujemo da ćete korišćenjem ovog servisa zadovoljiti svoje potrebe ili da će u izvesnim slučajevima ovaj servis biti prekinut i/ili bez greške. Korisnik se slaže da će u slučaju gubitka kontakta sa servisom savetilekara.rs proces uspostavljanja ovog servisa trajati nekoliko dana. U slučaju prestanka rada servisa i/ili trenutnog prekida kontakta sa Vama pokušaćemo da stupimo u kontak sa Vama u što kraćem periodu, ali ne mozemo da garantujemo za funkcionisanje samih vidova komunikacije dostupnih u zemlji u kojoj se nalazite i/ili nalazimo.

21. U slučaju zloupotrebe sajta savetilekara.rs sa Vaše strane, obavezujete sa da nadoknadite sve troškove proistekle iz toga. U slučaju pretnje tužbom od strane drugih lica, zadržavamo pravo da od Vas zatražimo pismenu saglasnost za korišćenje ovog sajta. Vaše neispunjavanje obaveze zatražene sa naše strane će biti podrazumevano kao kršenje ugovora korišćenja ovog sajta.

22. Savetilekar.rs ne odovara ni za kakvu štetu nastalu usled korišćenja i/ili nemogućnosti korišćenja ovog servisa i/ili koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, nedostatka, kašnjenja u radu ili prenosa ili bilo kakvog neuspeha izvršenja komunikacije, bez obzira da li su ograničeni na postupke Više sile ili krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa zapisima, informacijama, programima ili uslugama savetilekara.rs. Ovaj stav se primenjuje na sve sadržaje i na svo funkcionisanje sajta savetilekara.rs.

23. Savetilekara.rs niti bilo koji zaposleni saradnik, ni u kom slučaju se neće smatrati odgovornim u slučaju bilo kakve promene ili pogoršanja zdravstvenog stanja, komplikacija, gubitka sposobnosti, smrti, gubitka profita i/ili nastanka bilo kakvog poremećaja i/ili gubitka zdravstvenog i/ili materijalnog i/ili emotivnog dobra korisnika nasih usluga.

24. Saveti lekara.rs ne može da garantuje za ispravnost proizvoda i produkata spomenutih na ovom servisu, kao ni za ispravnost njihovog korišćenja. Mi predstavljamo informativno/edukativni servis i sve odluke donešene u smislu korišćenja bilo kakvih preparata spomenutih na ovom sajtu su samo Vaše i mi ne možemo da odlučujemo umesto Vas. Naša usluga je u smislu predloga, edukacije i pružanja informacija a ne pružanja zdravstvene usluge u bilo kakvom obimu.

25. Savetilekara.rs zadržava pravo da promeni, modifikuje, prekine funkcionisanje ovog servisa uz poštovanje njegovog funkcionisanja i korisnika servisa.

26. Vi ste saglasni sa mogućnošću periodičnih promena ovih uslova korišćenja bez obaveštavanja korisnika, i zato Vas molimo da povremeno proverite ove uslove korišćenja i upoznate se sa novim članovima. Bilo koja promena ovih uslova korišćenja stupa na snagu odmah po objavljivanju na sajtu savetilekara.rs. U slučaju da niste drugačije obavešteni, po objavljivanju novih uslova stari postaju nevažeći.

27. Savetilekara.rs zadržava pravo da prekine saradnju ili onemogući pristup bilo kome ko prekrsi nasu politiku privatnosti i/ili uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja.

28. Mi zadrzavamo pravo da Vas povremeno kontaktiramo ili obaveštavamo o novostima i uslugama koje pružamo putem mejla [email protected]. Takođe, možete preko ovog mejla da stupite u kontakt sa nama u slučaju potrebe.

29. U slučaju prodaje sajta i/ili spajanja sa nekom drugom kompanijom zadržavamo pravo da informacije nama prenesene podelimo sa njima, stim sto ćete o tome biti unapred obavešteni.

30. Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor izmedju Vas i savetilekara.rs koji stupa na snagu u trenutku započinjanja korišćenja ovog servisa i biće prekinut u slučaju zloupotrebe istog. U slučaju prekida ugovora obavezujete se da uništite svu korespodenciju koja je vršena sa nama. Takođe, mi zadržavamo pravo da o prekidu ugovora izbrišemo sve informacije vezane za kontakt sa Vama.

31. Vas potvrdan akt korišćenja ovog sajta podrazumeva Vaš elektronski potpis na Uslove korišćenja i Politiku privatnosti koja je navedena na ovom sajtu.

32. Informacije koje se nalaze na stranici kalendar su isključivo namenjene osobama kojima smo mi izabrani lekari u zvaničnoj državnoj ustanovi. Ako niste naš zvanični pacijent, koji je potpisao ugovor sa nama u zvaničnoj državnoj ustanovi informacije o radu Vašeg izabranog lekara možete naći na sajtu Republike Srbije www.mojdoktor.gov.rs. Na stranici savetilekara.rs ne pružamo uslugu zakazivanja pregleda, ona je isključivo informativnog karaktera i promenljivog sadržaja. Trudićemo se da u skladu sa našim mogućnostima blagovremeno korigujemo sadržaj ove stranice, ali promene mogu da se dese iznenada i ponekad nećemo moći da blagovremeno te promene izvršimo. Stoga Vas molimo da ovu stranicu na taj način i posmatrate i pre zakazanog zvaničnog pregleda u državnoj ustanovi proveru istog obavite telefonskim putem pozivanjem centrale zvaničnog Doma Zdravlja i uspostavljanjem kontakta sa zvaničnim predstavnikom te ustanove.

33. Sadržaj koji se nalazi na strani medicinski horoskop je isključivao zabavnog karaktera i ni u kom slučaju ne sme biti korišćen i sagledavan  kao savet, dijagnoza, predlog neke dijagnostičke procedure ili terapije jer mi takve usluge ne pružamo. Taj sadržaj je nama prezentovan od strane spoljnih saradnika sa kojima smo stupili u ugovorenu obavezu i stim u vezi taj sadržaj predstavlja ličnu svojinu spoljnih saradnika i stim u skladu i tako mora da bude posmatran, mi nemamo pravo da menjamo taj sadržaj i to ne želimo. Takođe mi ne odgovaramo za sadržaj koji se nalazi na toj strani pod naslovom „Medicinski horoskop“, niti smo saglasni sa bilo kojim medicinskim predlogom prezentovanim od strane spoljnih saradnika, to je isključivao njihovo mišlejnje i ako želite naše mišljenje o njemu molimo Vas da nam se obratite pisanim putem ili mejlom na [email protected] ili da savet zatražite od Vašeg izabranog lekara ili drugog pružaoca zdravstvene usluge. Savetilekara.rs naši saradnici i druge osobe koje održavaju sajt savetilekara.rs se ni u kom pogledu ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakav vid štete (materijalne, nematerijalne, fizičke, psihičke…) nastale ili pod pretpostavkom da su nastale u slučaju praćenja i pridržavanja informacija koje se nalaze na strani i pod naslovom „Medicinski horoskop“. Takođe ako osetite ili posumnjate da imate bilo kakve tegobe spomenute ili indirektno naglašene na strani „Medicinski horoskop“, molimo Vas da se odmah obratite Vašem izabranom lekaru ili drugom pružaocu zdravstvene usluge.

34. Na stranici savet plus se pored tekstova dr Ivana Đurića i dr Ivane Cerovine Đurić, nalaze i tekstovi naših saradnika, čija autorska prava apsolutno poštujemo i ne možemo niti želimo da ih menjamo. S tim u vezi, ti tekstovi nisu pisani od strane medicinskih stručnjaka niti zdravstvenih saradnika, već su tu isključivo kao autorsko delo, pa samim tim ne bi trebalo da budu shvaćeni kao medicinski savet, terapija, preporuka, predlog… S obzirom da su ti tekstovi autorsko delo i ne obuhvataju teme u vezi sa medicinom u užem smislu, već se više bave nekim praktičnim temama iz svakodnevnog života, molimo Vas da na taj način oni budu i shvaćeni.

35. Pod naslovom „Klinike i privatne ordinacije“ se nalaze informacije koje su nama prezentovane od strane naših saradnika ili drugih lica i entiteta koji su ušli u ugovorenu obavezu sa nama. Sa tim u vezi mi ne možemo da garantujemo za ispravnot, tačnost ili preciznost informacija koje su nama prezentovane. Molimo Vas da pre korišćenja tih informacija iste proverite stupivši u kontakt sa odgovarajućom osobom čiji je kontakt na toj strani naveden. U slučaji da ste primetili da neka od informacija na strani „Klinike i privatne ordinacije“ nije ispravna, molimo Vas da nas odmah obavestite kako bismo istu u blagovremenom roku proverili i po potrebi izmenili. Nećemo se smatrati odgovornim za bilo koju štetu proisteklu iz korišćenja informacija koje su nama prezentovane, bilo materijalu, psihički, pravnu, fizičku ili bilo koju drugu.

36. Na web portal www.savetilekara.rs se pored naših autorskih tekstova i video materijala, mogu naći i autorski tekstovi i video materijal drugih fizičkih, pravnih lica ili entiteta. Materijal nama predstavljen od drugih pravnih fizičkih lica ili entiteta predstavlja samo njihov stav i on ne predstavlja zvanični stav web portal www.savetilekara.rs i mi ne možemo da garantujemo za njegovu ispravnost tačnost, preciznost i autentičnost te se nećemo smatrati odgovornim za bilo koju štetu materijalnu, fizičku, psihičku itd proizašlu korišćenjem ovog materijala. Sve informacije koje ovde nađete koristite isključivo na svoju odgovornost.

37. Tekstovi nama prezentovani od drugih fizičkih i pravnih lica ili entiteta, podležu zakonu o autorskim pravima Republike Srbije. Ukoliko ste primetili da je došlo do kršenja autorskog prava, molimo vas da nas blagovremeno obavestite kako bismo, stim u vezi, preduzeli odgovarajuće korake u skladu sa zakonom.

38. Zadržavamo pravo da nama prezentovani material, uz saglasnost pošiljaoca tog materijala, prilagođavamo web portalu www.savetilekara.rs.

39. Zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica, objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane.
Na web portalu www.savetilekara.rs se mogu naći linkovi oglašivača za čiju ispravnost mi ne možemo da garantujemo.

40. Sadržaj koji se nalazi na strani „Klik na šop”, ne predstavlja vlasništvo web portala savetilekara.rs niti mi vršimo prodaju tog sadržaja. Izlistani sadržaj predstavlja vlasništvo drugih pravnih, fizičkih lica ili entiteta koji vrše njegovu prodaju i distribuciju. Web portal savetilekara.rs vrši samo prezentaciju tog sadražja, klikom na dugme „POGLEDAJTE” Vi ćete biti prebačeni na sajt drugih pravnih, fizičkih lica ili entiteta za čije pružanje usluga i funkcionisanje garantuju samo oni, samim tim sajt savetilekara.rs ne daje nikakve garancije korisnicima usluga pravnih, fizičkih ili entiteta čiji sadržaj oglašavamo. Sa tim u vezi, Web portal savetilekara.rs kao ni zaposleni koji rade u saradnji sa web portalom savetilekara.rs se ne mogu smatrati odgovornim za bilo koji vid štete fizički, materijalni, psihički ili neki drugi, nastao posetom sajtu drugih pravnih, fizičkih lica ili entiteta, kupovinom, naručivanjem, kašnjenjem u isporuci, saradnjom sa drugim licima ka kojima vode linkovi sa sajta savetilekara.rs i dr. Saradnju sa drugim pravnim, fizičkim licima i entitetima ostvarujete Vi uz Vašu saglasnost i odgovornost. Ukoliko imate neku pritužbu, žalbu, molbu ili predlog u vezi sadržaja morate se obratiti tim drugim pravnim, fizičkim licima ili entitetima ka kojima vode linkovi sa web portala savetilekara.rs.

41. Ja, korisnik ovog servisa

 • Razumem korist i ograničenja korišćenja intenet servisa savetilekara.rs
 • Razumem i pristajem da preuzmem rizik gore navedenih ograničenja korišćenja ovog servisa. Takođe, razumem i saglasan sam da mi nije data nikakva garancija vezana za informaciju ili savet koji je proistekao sa sajta savetilekara.rs
 • Razumem i pristajem da je servis savetilekara.rs informativno/edukativnog karaktera i ne može da zameni kontakt sa izabranim lekarom ili drugim pružaocem zdravstvene zaštite u smislu fizičkog pregleda, postavljanja dijagnoze, određivanja terapije i davanja prognoze bolesti
 • Razumem i pristajem na zakone privatnosti i uslove korišćenja kao i na poverljivost informacija koje mogu biti korišćene u skladu sa uslovima korišćenja i privatnosti
 • Razumem i pristajem da vid komunikacije preko savetilekara.rs uključuje elektronsku komunikaciju sa svim ograničenjima koja u takvom obliku komunikacije postoje
 • Razumem i pristajem na mogućnost prisustva trećeg lica (medicinskog radnika) prilikom evaluacije informacija koje su poslate na ovaj servis.

42. U SLUČAJU DA SE NE SLAŽETE SA GORE NAVEDENIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI POLITIKOM PRIVATNOSTI MOLIM VAS DA NE KORISTITE OVAJ SERVIS.

Politika privatnosti

1. savetilekara.rs je planiran kao informativno/edukativni sajt gde je privatnost na najvišem nivou. Naš cilj je da informacije koje nama pošaljete budu samo nama dostupne i zaštićenje od zloupotreba.

2. Ova stranica je kreirana kako bi Vam objasnili na koji način informacije koje nam pošaljete mogu biti upotrebljene. Sve navedeno na ovoj strani se odnosi samo na sajt savetilekara.rs a ne na bilo koji drugi sajt na internet mreži.

3. U slučaju da na sajt savetilekara.rs pristupate u ime druge osobe ili entiteta a da to niste Vi, Vi garantujete da ste dobili odobrenje od te osobe ili entiteta radi prihvatanja Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

4. U slučaju da informacije koje želite da podelite sa nama spadaju u informacije od visoke lične vrednosti ili visokog rizika, molimo Vas da razmotrite drugi vid komunikacije ili se obratite Vašem odabranom lekaru i/ili drugom pružaocu zdravstvene zaštite

5. Da biste koristili ovaj sajt neophodno je da nam pošaljete Vašu mejl adresu i/ili broj telefona radi uspostavljanja kontakta sa Vama

6. Prilikom postavljanja pitanja od Vas će možda biti zahtevano slanje dodatnih informacija u vidu, godina, pola, medicinske dokumentacije. U nekim slučajevima bez ovih informacija neće moći da se izvrši uspešan kontakt sa nama. U izvesnim slučajevima ćete biti upućeni Vašem izabranom lekaru ili drugom pružaocu zdravstvene zaštite.

7. U izvesnim slučajevima ćemo koristiti posebne programe radi radi praćenja posete našem sajtu, ili druge analitičke kompanije koje ne skupljaju Lične informacije koje Vi ne želite lično da date. Ovi servisi ne prate Vaše navike prilikom korišćenja interneta koji ne koriste njihov servis. Ove informacije koristimo kako bi poboljšali naš servis. Informacije neće nikada identifikovati Vas ili Vaš nalog.

8. Mi čuvamo sve informacije koje ste nam poslali i možemo ih arhivirati na posebnom mestu u sklopu interneta ili na posebnim mestima skladištenja van internet mreže. Zadržavamo pravo da te informacije brišemo u slučaju potrebe. Nemamo obavezu čuvanja informacija umesto Vas, one su samo Vaše i Vi ste odgovorni za njih.

9. savetilekara.rs nije za osobe ispod 18 godina i mi ne želimo da skupljamo informacije o njima. U slučaju da dobijemo takav vid informacija, one će biti upotrebljenje radi uspostavljanja kontakta sa roditeljima/starateljima i njihovim obaveštavanjem o zloupotrebi sajta savetilekara.rs

10. Informacije koje nam pošaljete će biti upotrebljene radi što kvalitetnijeg uspostavljanja kontakta sa Vama. Po završetku konsultacije Vaše informacije će biti uskladištene na posebnom mestu bez mogućnosti pristupa informacijama od strane trećeg lica ili entiteta.

11. Kontakt informacije će biti upotrebljene radi objašnjenja servisa i usluga koje pružamo, mogućih obaveštenja o problemima u komunikaciji, administrativnim porukama, slanju informacija, obaveštenja, zahteva za sprovođenje drugih procedura, predstavljanja naših uslova korišćenja.

12. Informacije koje nisu lične mogu biti skupljene radi statističkih analiza, poboljšanja našeg servisa i sadržaja.

13. Druga upotreba Vaših informacija je moguća samo uz Vašu pismenu saglasnost a u skladu sa zakonom. U slučaju da nam date pismenu saglasnost istu možete da povučete bilo kada i Vaše informacije neće biti korišćene. Takođe, u slučaju zvaničnog sudskog naloga moramo da ustupimo Vaše informacije o čemu ćete biti unapred obavešteni.

14. Mi ne prodajemo niti iznajmljujemo Vaše informacije trećoj osobi. Informacije o Vama mogu biti podeljene sa trećom osobom samo u slučaju ranije navedenih uslova.

15. Informacije o posećenosti sajta mogu biti podeljene sa našim poslovnim partnerima koji nam pružaju osnovne usluge održavanja sajta, oni su takođe obavezni da poštuju uslove i pravila privatnosti i oni će upotrebljavati informacije o Vama samo u skladu posla koji obavljaju.

16. Vi možete da odlučite da nam ne pružite informacije u kom slučaju nećete moći da koristite usluge vezane za deo sajta koji ih zahteva.

17. Vi pravite izbor čineći Vaše podatke dostupnim našem servisu. Naši zaposleni i lekari konsultanti mogu deliti Vaše informacije između sebe u cilju poboljšanja usluga našeg servisa. Molimo Vas da nam ne šaljete druge vidove ličnih informacija.

18. U izvesnim situacijama Vaši podaci mogu biti viđeni od strane drugih lica koje se bave održavanjem sajta i njegovom zaštitom i oni su takođe obavezani da poštuju pravila privatnosti.

19. Mi možemo da upotrebimo Vaše informacije radi zaštite prava, svojine i sigurnosti sajta savetilekra.rs.

20. Iako se trudimo da pružimo maksimum zaštite Vaše privatnosti, morate da razumete da ne postoji savršena zaštita podataka i da mi ne garantujemo da će Vaše informacije biti sigurne na našem servisu. U slučaju da otkrijemo da su Vaše lične informacije zloupotrebljene obavestićemo Vas u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonom.

21. Zadržavamo pravo da menjamo ove uslove Privatnosti u skladu sa razvijanjem internet tržišta i internet zaštite.

22. U slučaju da imate komentar ili predlog vezano za Uslove korišćenja i/ili Politiku Privatnosti molim Vas da nas obavestite na [email protected]

23. Informacije koje nam prezentujete a za potrebe strane „Klinike i privatne ordinacije“ ćemo smatrati za poslovnu tajnu i nećemo ih razmenjivati, prodavati, deliti ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavati. Molimo Vas da nam prijavite ako ste primetili da su Vaše informacije zloupotrebljene.

24. Zadržavamo pravo da pojedine informacije ne objavimo ili obrišemo sa našeg webportala savetilekara.rs. U sluičaju da se odlučimo na tako nešto, blagovremeno ćemo Vas obavestiti i pružiti valjani razlog za taj postupak. U slučaju da se ne složite sa predloženim promenama, zadržavamo pravo da Vas uklonimo sa web portala savetilekara.rs a sredstva uložena u reklamiranje vratimo u odgovarajućem roku od osam dana a ne dužem od mesec dana.

25. Zadržavamo pravo da ako procenimo da neki sadržaj ne odgovara karakteristikama webportala savetilekara.rs, taj sadržaj ne objavimo, a pošiljaoca tog sadržaja o tome naknadno obavestimo.

26. U slučaju da se ne slažete sa ovim uslovima Politike Privatnosti molimo Vas da ne koristite ovaj servis.