PSIHOTERAPIJSKO SAVETOVANJE

Ponekad je potreban samo razgovor, ali danas nije lako naći nekoga sa kim možete razgovarati o problemima koji vas okružuju. Obratite mi se:

1. Ako Vama treba profesionalni razgovor u poverenju,
2. Želite da budete ozbiljno shvaćeni bez osude i nipodoštavanja,
3. Ne želite da Vaši strahovi budu tumačeni kao slabost,
4. Imate emocionalni problem koji Vas blokira i umanjuje svakodnevno funkcionisanje ili Vas čak dovodi do frustracija.

Moj posao je da, kao lekara opšte prakse i kognitivnog savetnika iz RE&KBT (racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije) pravca psihoterapije pod supervizijom „Srpskog centra za RE&KBT”, Vam pomognem da bar deo bremena koji nosite sagledate na drugi način i time nađete način za ublažavanje svojih emocija i rešenje svog problema.

RE&KBT (racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije) je pravac u psihoterapiji koji se bazira na ideji da mi sami stvaramo i održavamo emocije razmišljanjem koje imamo. Promenom tog razmišljanja može doći do ublažavanje emocija koje nas sputavaju i zamene emocijama koje nas motivišu da živimo kvalitetnije i rešavamo probleme koji nas opterećuju.

Za više informacija i zakazivanje obratite nam se putem broja telefona 063 14 04 267 radnim danima od 10 – 15 h i 17- 20 h ili putem mejla [email protected].

Kontakt forma

    Prihvatam uslove korišćenja