Logoped Beograd – Studio za edukaciju „Sila glasa”

Dipl.defektolog-logoped Biljana Milošević

Studio za edukaciju “Sila glasa” pruža stručne usluge i savetodavni rad za decu i odrasle, u oblastima ranog psihomotornog razvoja, kognitivnih funkcija i govora i jezika:

– Dislalije,
– Disfazije,
– Afazije dečje,
– Dispraksije,
– Disgrafije,
– Disleksije,
– Disgnozije,
– Poremećaji ritma i tempa govora
– Mucanje.

U delokrug našeg rada uključene su i stručne intervnencije i savetodavni rad u slučaju poremećaja funkcija glasa, govora, jezika i kognitivnih funkcija u odraslom dobu (afazije različite etiologije, agnozije, agrafije, apraksije, aleksije, ispadi kognitivnih funkcija-pažnje, pamćenja, mišljenja, dizartrije, poremećaji ritma i tempa govora, mucanje).

    Mladena Mitrića 2a, Čukarička padina, Beograd
    +381 64 11 79 408
    +381 64 38 35 241
(Dragi korisnici, klikom na broj ili mejl, preko mobilnog telefona, možete direktno stupiti u kontakt sa željenom ustanovom 🙂 naravno recite da ste kontakt sa njima uspostavili preko sajta savetilekara.rs 🙂 )
    sila.glasa.logoped@gmail.com
    biljana.milosevic@gmail.com
    www.silaglasalogoped.rs

Kategorija: Oznaka:
Podelite: