alkohol

Alkohol i lekovi?

+3 Istovremeno konzumiranje lekova i alkohola nije preporučljivo jer alkohol može da promeni dejstvo kako lekova tako i biljnih preparata što znači da može da dođe do raznih neželjenih dejstava. Najčešći lekovi koji se piju kod nas su: 1. Lekovi za srce i pritisak, ali u kombinaciji sa alkoholom njihovo dejstvo se menja i može… Dalje