alkohol i lekovi

Alkohol i lekovi?

+1 Istovremeno konzumiranje lekova i alkohola nije preporučljivo! Alkohol može da promeni dejstvo kako lekova tako i biljnih preparata što znači da može da dođe do raznih neželjenih dejstava. Najčešći lekovi koji se piju kod nas su lekovi za srce i pritisak, ali u kombinaciji sa alkoholom njihovo dejstvo se menja i može doći do… Dalje