Zašto je analiza spermograma značajna u identifikaciji muškog steriliteta?

Uzroci steriliteta kod jednog bračnog para mogu biti razni.

Da bi se utvrdilo tačno stanje u zdravstvenom statusu supružnika u delu reproduktivnih organa, potrebno je obaviti određene analize koje mogu dati odgovor na to pitanje.

Kada je žensko reproduktivno zdravlje u pitanju postoji poduži spisak mogućih prepreka od kojih zavisi planiranje trudnoće.

I to zahteva detaljne analize različitih vrsta na koje upućuje lekar ginekolog.

Sa druge strane kod muškaraca se polazi od analize sperme koja predstavlja prvi korak u identifikaciji muškog steriliteta.

Brza i jednostavna analiza koja daje važne rezultate

Analiza spermograma primenuje se u svakodnevnoj dijagnostici i predstavlja jednu od lakših i jednostavnijih u praksi.

Izvodi se u sterilnim uslovima državne ili privatne laboratorije, u posebnoj prostoriji namenjenoj za to.

Uzorak se ne donosi od kuće, već se u toj prostoriji skuplja u posudi (najčešće ista ona sterilna posuda koja se koristi za urin) i potrebno je prikupiti ceo uzorak.

Razlika je u tome što se u državnoj ustanovi u skladu sa lekarskim uputom neće platiti cena spermograma, dok će se u privatnoj praksi platiti puna cenu.

Postoje određena pravila kada je priprema u pitanju i jako je važno da se ona ispoštuju kako bi se dobili relevantni i pouzdani podaci.

U tu svrhu savetuje se čak i uzimanje uzoraka 3-4 puta u šest meseci kako bi se dobijeni rezultati mogli uporediti i kako bi mogao da se dobije bolji uvid u zdravstveno stanje reproduktivnih organa.

Rezultati koji se dobijaju imaju veliki dijagnostički značaj i njih tumači lekar specijalista koji je pacijenta i uputio na ovu analizu.

Na šta mogu ukazivati dobijeni rezultati?

Spermogram i spermokultura u kombinaciju daju značajne podatke koje tumače lekari specijalisti koji će dati svoj nalaz i mišljenje u svakom konkretnom slučaju.

Zato ne treba iste posmatrati izolovano ili ih tumačiti korišćenjem dostupnih podataka na internetu.

Konačna cena zavisi od toga da li se rade obe analize, ili pojedinačno.

Meri se pokretljivost spermatozoida odmah nakon davanja uzorka, ali i sat vremena nakon toga, a na nju mogu uticati razni faktori.

Takođe, dobijaju se podaci o njihovom kvalitetu, procentu progresivno pokretnih ili ne-progresivno pokretnih, slabo pokretnih i nepokretnih.

Ali se određuju i parametri poput zapremine (volumena), brzine likvefakcije („razvodnjavanja”), pH vrednost odnosno faktor, viskoznost, boja ejakulata itd.

Svi dobijeni rezultati pokazuju da li je potrebno uključivanje terapije ili ne.

Ali treba znati da se nikada ne donosi odluka o tome na osnovu jednog uzorka jer oscilacije mogu biti velike.

Zato svako odstupanje od normalnih vrednosti u standardnim parametrima zahteva dalju analizu i ispitivanje na koje će pacijenta uputiti lekar po potrebi.

Koja je cena spermograma i gde se može uraditi?

Za cenu spermograma se može reći da je povoljna u odnosu na podatke i rezultate koje daje i njihov dijagnostički značaj.

Predstavlja važan test u dijagnostici muške neplodnosti, odnosno pomaže lekarima da preciznije utvrde potencijalni uzrok infertiliteta.

Cena zavisi od više faktora, a pre svega od toga gde se radi – u privatnom ili državnom sektoru odnosno laboratorijama.

Zatim koliko puta će se raditi, da li će obuhvatiti dodatne analize, dali će se zahtevati tumačenje dobijenih rezultata i tome slično.

Cena spermograma u privatnom sektoru kreće se u rasponu od 1500 do 2000 dinara, a ako neko želi da uradi i spermokulturu to će značiti da na ovu cenu treba dodati još od 500 do 1000 dinara.

POSTAVI KOMENTAR

Molimo Vas unesite svoj komentar!
Molimo Vas unesite svoje ime