Logopedski centar Kućica reči

Logopedski centar „Kućica reči” čini tim logopeda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa različitim oblicima govorno-jezičke patologije kod dece.
Pružamo kvalitetnu i stručnu terapijsku pomoć koja se temelji na dugogodišnjem iskustvu u radu sa decom svih uzrasnih doba. Sistematski pristupamo analizi detetove ličnosti i shodno tome metode, plan i program tretmana prilagođavamo individualno svakom detetu.
Veliku važnost pridajemo savetodavnom radu sa roditeljima i njihovom svakodnevnom učestvovanju u radu sa ciljem uspešnijeg i delotvornijeg sprovođenja terapijskog postupka.

U sklopu centra vršimo savetovanje, logopedsku i psihološku dijagnostiku i terapiju:
dijagnostiku poremećaja glasa, govora, jezika, čitanja i pisanja
rehabilitaciju i tretman govora i jezika (dislalija, disfazija, razvojni pervazivni poremećaji, poremećaji fluentnosti govora-mucanje, disleksija, disgrafija, diskalkulija i ostale smetnje u učenju)
savetodavni rad sa roditeljima i decom
tretman Digitalnim logopedskim setom-audiolingvistički tretman
tretman reedukacije psihomotorike
psihološku opservaciju, tretman i testiranje.

    Generala Ljubomira Milića 6, naselje Stepa Stepanović, Beograd
    +381 64 45 58 402
    +381 65 24 48 467
(Dragi korisnici, klikom na broj ili mejl, preko mobilnog telefona, možete direktno stupiti u kontakt sa željenom ustanovom 🙂 naravno recite da ste kontakt sa njima uspostavili preko sajta savetilekara.rs 🙂 )
    kucicareci@gmail.com
    www.logopedibeograd.rs
   Logopedski centar Kućica reči
   Logopedski centar Kućica reči

Kategorija: Oznaka:
Podelite: