Psihoterapeut Novi Sad – Jelena Dragičević Berat, psiholog i psihoterapeut

Integrativnim pristupom u radu klijentima pomažem da harmonizuju sadržaje svojih unutrašnjih struktura; odbace zastarele i nefunkcionalne obrasce mišljenja, osećanja i ponašanja, steknu nove uvide i uspostave adekvatan kontakt sa svetom oko sebe. Principi u radu kojima se rukovodim, uz pomoć odgovarajućih tehnika koje koristim, obezbedjuju postizanje pozitivne promene u životu klijenta kroz usvajanje novih oblika ponašanja i veština pomoću kojih će se nositi sa odredjenim problemskim situacijama I životnim krizama. Poštovanjem integriteta ličnosti svakog klijenta, dobronamernim i negujućim stavom, sa klijentom ostvarujem dobar kontakt koji omogućuje afirmaciju njegovih potencijala u ličnosti.

Psihoterapiju sprovodim uživo ili on line putem Skype-a. Ukoliko nemate psihoterapeuta u svom gradu ili okolini, terapiju radim I putem Skype-a. On line psihoterapija je takodje efikasna i učinkovita kao I terapija u ličnom kontaktu. Veoma je korisna za klijente sa trenutnim ili trajnim prebivalištem u inostranstvu koji zbog nedovoljnog poznavanja jezika sredine u kojoj borave ne mogu koristitiovaj vid pomoći. Takođe je korisna I za ljude koji bi psihoterapijsko iskustvo želeli da iskuse iz udobnosti svog doma.

    +381 65 30 30 120
(Dragi korisnici, klikom na broj ili mejl, preko mobilnog telefona, možete direktno stupiti u kontakt sa željenom ustanovom 🙂 naravno recite da ste kontakt sa njima uspostavili preko sajta savetilekara.rs 🙂 )
    savetpsihologa@gmail.com

Podelite: