Logoped Beograd – Edukativni logopedski centar „Pričuljko”

Edukativni logopedski centar Pričuljko sa Bežanije, specijalizovan je za logopedsku procenu, dijagnostiku i tretman govorno-jezičkih sposobnosti Vašeg deteta.

Naš rad se bazira na:
– govorno-jezičkoj habilitaciji/rehabilitaciji;
– tretmanu nepravilnog izgovora glasova, kako kod dece, tako i kod odraslih (dislalije);
– tretmanu kašnjenja u razvoju i usvajanju govora i jezika (razvojna disfazija);
– razvoju sposobnosti i postizanju što boljih rezultata kod razvojnih pervazivnih poremećaja i intelektualnoj ometenosti;
– reedukaciji psihomotorike;
– pomoći u učenju;
– kao i pomoći u savladavanju veština čitanja i pisanja.

Kroz saradnju sa roditeljima i individualni pristup svakom detetu, trudimo se da na najbolji mogući način ostvarimo napredak Vašeg deteta.

    Nedeljka Gvozdenovića 16, Beograd
    +381 61 26 25 426
(Dragi korisnici, klikom na broj ili mejl, preko mobilnog telefona, možete direktno stupiti u kontakt sa željenom ustanovom 🙂 naravno recite da ste kontakt sa njima uspostavili preko sajta savetilekara.rs 🙂 )
    priculjko@gmail.com

Kategorija: Oznaka:
Podelite: