petak, 25 septembra, 2020
Home KLINIKE I PRIVATNE ORDINACIJE Gradovi Beograd Centar za regulaciju stresa PSIHOSOMA

Centar za regulaciju stresa PSIHOSOMA

Opis

Centar za regulaciju stresa PSIHOSOMA je osnovan sa idejom da najširoj populaciji pruži informacije, veštine i znanja o stresu, uticaju stresa na zdravlje i načinima prevazilaženja stresnih situacija. Istovremeno, na taj način sprečava se i usporava razvoj psihosomatskih oboljenja, povećava svakodnevna efikasnost i kvalitet života osobe i zajednice u kojoj radi i živi.

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje u centru Psihosoma vodi psiholog savetnik Marijana Vilimonović koja poseduje nacionalnu i evropsku licencu za savetovanje i višegodišnje iskustvo u pružanju psihosocijalne pomoći u periodima životnih kriza. Pristup je psihodinamski, psihoterapijski pravac: OLI Integrativni psihodinamski metod.

Najčešće teme u okviru psihološkog savetovanja:
– Prevazilaženje stresnih situacija i životnih kriza
– Rad na kvalitetu partnerskog odnosa
– Prevazilaženje bračne krize i/ili razvoda braka
– Podrška i vođenje kroz razvoj ličnosti
– Psihološka podrška osobama sa hroničnim i/ili teškim (onkološkim ) oboljenjem
– Psihološka podrška u procesu tugovanja

Načini rada: Individualno, u dogovorenom terminu, u prostorijama Centra Psihosoma u Beogradu ili putem skajpa.

Biofidbek trening

Klijenti imaju mogućnost da na biofeedback aparatu nauče kako da, uz pomoć disanja, vrate u balans fiziološke parametre karakteristično narušene u stresnoj reakciji (rad srca, krvni pritisak, telesna temperatura, mišićna tenzija). Kasnije se naučena tehnika kontrole disanja može primenjivati samostalno, bez aparata. Pre samog treninga obavlja se uvodni razgovor sa psihologom.

Grupni programi

Centar za regulaciju stresa Psihosoma, u saradnji sa kolegama, pored individualnog rada, organizuje i grupne treninge, radionice, radionice i predavanja.

preloader