Psiholog Niš – Centar Self Niš

Opis delatnosti:

– Psihološko savetovanje (individualno, partnersko),
– Psihoterapija (individualna, grupna),
– Grupe podrške i psihoedukativne grupe (u slučaju razvoda, gubitka bliske osobe, suočavanja sa medicinskom dijagnozom, suočavanja sa težom psihijatrijskom dijagnozom člana porodice),
– Obuke, radionice, treninzi (Priprema za javni nastup, komunikacijske veštine u privatnim ili poslovnim odnosima, kako izabrati nenasilnog partnera, kako se suočiti sa stresom i još mnogo toga),
– Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje,
– Psihološko testiranje (testiranje sposobnosti, testiranje ličnosti).

    Bulevar Nemanjića TC Zona 3, 1. sprat, lok. 92., Niš
    +381 62 320 049
(Dragi korisnici, klikom na broj ili mejl, preko mobilnog telefona, možete direktno stupiti u kontakt sa željenom ustanovom 🙂 naravno recite da ste kontakt sa njima uspostavili preko sajta savetilekara.rs 🙂 )
    vegaordinacija@yahoo.com
    www.psihoterapijanis.wordpress.com
   Centar Self Niš

Kategorija: Oznaka:
Podelite: